بازخورد استانی
نقشه ایران
 
3 - رتبه در کشور

تعداد اکران

اکران کننده

بیننده

برترین شهرستان ها
گزارش اکران ها
خوزستان / مسجد سلیمان / قابلمه
 • location location
 • spreader spreader
 • population population
 • menu menu
 • date date
 • خوزستان - مسجدسلیمان - منزل شهید هوشنگ بهزدانیا

 • قابلمه

 • 34 نفر بیننده به تماشا نشستند.

 • فیلم قابلمه در مسجد سلیمان منزل شهید هوشنگ بهزدانیا با سخنرانی حاج آقا مرعشی امام جماعت مسجد محل مورخ بیست و یکم اسفند ماه برای جوانان اکران شد و با رضایت حضار روبرو شد. اکران کننده: اسفندیار صالحی پور

 • 1395/12/21

خوزستان / مسجد سلیمان / بدقول،بدعهد،بدحساب ، صف ،ایستادگی در آسمان
 • location location
 • spreader spreader
 • population population
 • menu menu
 • date date
 • خوزستان - مسجد‌سلیمان - مسجد علی ابن ابیطالب

 • بدقول،بدعهد،بدحساب ، صف ،ایستادگی در آسمان

 • 65 نفر بیننده به تماشا نشستند.

 •  رضایت کلی پس از اکران حاصل شد و نماز گزاران خواستار ادامه اکران جشنواره شدند.

  اکران کننده : اسفندیار صالحی پور 

 • 1395/10/30

برترین فیلم اکران شده از دید مخاطبان