بازخورد استانی
نقشه ایران
 
3 - رتبه در کشور

تعداد اکران

اکران کننده

بیننده

برترین شهرستان ها
گزارش اکران ها
خوزستان / بهبهان / دایو
  • location location
  • spreader spreader
  • population population
  • menu menu
  • date date
  • خوزستان - بهبهان - مسجد شیخ صدوق(ره)

  • دایو

  • 35 نفر بیننده به تماشا نشستند.

  • با توجه به نزدیک بودن سفر راهیان نور مسجد ، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و از نکات جالب توجه این اکران، اشک های روان مخاطبین بود. اکران کننده :امیرحسین نوریان

  • 1395/12/18

برترین فیلم اکران شده از دید مخاطبان