بازخورد استانی
نقشه ایران
 
3 - رتبه در کشور

تعداد اکران

اکران کننده

بیننده

برترین شهرستان ها
گزارش اکران ها
خوزستان / بهبهان / دایو
 • location location
 • spreader spreader
 • population population
 • menu menu
 • date date
 • خوزستان - بهبهان - مسجد شیخ صدوق(ره)

 • دایو

 • 35 نفر بیننده به تماشا نشستند.

 • با توجه به نزدیک بودن سفر راهیان نور مسجد ، بسیار مورد استقبال قرار گرفت و از نکات جالب توجه این اکران، اشک های روان مخاطبین بود.
  اکران کننده :امیرحسین نوریان

 • 1395/12/18

برترین فیلم اکران شده از دید مخاطبان