بازخورد استانی
نقشه ایران
 
3 - رتبه در کشور

تعداد اکران

اکران کننده

بیننده

برترین شهرستان ها
گزارش اکران ها
خوزستان / بندر امام خمینی / بختک ، گروه سرود ، مرگ بر آمریکا ، ارغوان
 • location location
 • spreader spreader
 • population population
 • menu menu
 • date date
 • خوزستان - بندر‌امام‌خمینی - مدرسه 17 شهریور - پایگاه بسیج امام هادی ع

 • بختک ، گروه سرود ، مرگ بر آمریکا ، ارغوان

 • 150 نفر بیننده به تماشا نشستند.

 • فضا شادی بود وبعد از اتمام کلیپ بعضی از بچه ها فیلم را توضیح دادند و برداشت خود را نسبت به فیلم ارایه دادند .

 • 1395/10/29

خوزستان، بندر امام خمینی، ان تراکت، ارغوان، ملازمان حرم (۱۳)، پستوی خالی، مرگ بر آمریکا
 • location location
 • spreader spreader
 • population population
 • menu menu
 • date date
 • خوزستان - بندرامام‌خمینی - دبستان قیام

 • ان تراکت، ارغوان، ملازمان حرم (13)، پستوی خالی، مرگ بر آمریکا

 • 32 نفر بیننده به تماشا نشستند.

 • دانش آموزان با دیدن فیلم پستوی خالی و ان تراکت بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بودند و حتی بعضی از آن‌ها بخاطر مظلومیت کودکان سوری و عراقی گریه کردند و مدام می‌پرسیدند خانم چرا این کارها رو با بچه ها می‌کنند؟ چرا در تلویزیون این‌ها را نشان نداده‌اند؟ حتی بعضی از آن‌ها می‌گفتند که ما هم می‌خواهیم مثل شما برای خودمان دوست شهید انتخاب کنیم. بعد از پایان مراسم دانش آموزان با فریاد «لبیک یا زینب» مراسم را به پایان رساندند.

 • 1395/10/04

برترین فیلم اکران شده از دید مخاطبان