بازخورد استانی
نقشه ایران
 
3 - رتبه در کشور

تعداد اکران

اکران کننده

بیننده

برترین شهرستان ها
گزارش اکران ها
خوزستان / ایذه / قابلمه ،دایو ، اقتدار ، نقض عهد ، بی خوابی ، آنتراکت ، جیب کت ، مزاحم ، صف ، کلاس ، فرند ، ظهر روز دهم ، خاکریز های نمکی ، معصومیت از دست رفته ، پرورش بلدرچین ، چوب بستنی ، قبر افکن ، نبرد پالمیرا ، لبیک ، سپر ،خارجه ، وارثین ، نبرد پنهان
  • location location
  • spreader spreader
  • population population
  • menu menu
  • date date
  • خوزستان - ایذه - کانون شهید مطهری

  • قابلمه،دایو، اقتدار،نقض عهد، بی خوابی،آن تراکت،جیب کت،مزاحم،صف، کلاس، فرند، ظهر روز دهم، خاکریز های نمکی، معصومیت از دست رفته، پرورش بلدرچین، چوب بستنی، قبر افکن، نبرد پالمیرا، لبیک، سپر،خارجه، وارثین، نبرد پنهان

  • 50 نفر بیننده به تماشا نشستند.

  • فاقد خاطره اکران

  • 1395/11/17

برترین فیلم اکران شده از دید مخاطبان