پنجمین اکران مسجد
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 20 نفر
    زمان برگزاری : 1396/12/08
    مکان برگزاری : تهران - تهران - مسجد امام سجاد ع واقع در تقاطع خ جمهوری و فخر رازی
    اکران کننده: مريم کاوسي فر