نظرات کاربران

تا کنون نظری ثبت نگردیده است.

تهران / تهران / ایستاده ایم ، چوب بستنی ، ارغوان ، دایو ، فتح دنیا فقط با دو پا ، خارجه ، سید ابراهیم ، سپر ، اقتدار ، وقتی گفتند نمیشود ، خیر النسا ، کلاس ، آن مرد زنده است ، علمک ، آقای نخست وزیر
تهران / تهران / ایستاده ایم ، چوب بستنی ، ارغوان ، دایو ، فتح دنیا فقط با دو پا ، خارجه ، سید ابراهیم ، سپر ، اقتدار ، وقتی گفتند نمیشود ، خیر النسا ، کلاس ، آن مرد زنده است ، علمک ، آقای نخست وزیر
اکران کننده:

علی زارعی

اطلاعات گزارش اکران
برترین فیلم های اکران شده