اکران فیلم
درحال بارگذاري فيلم...
 • خاطرات اکران

  این اکران درپارک اجرا شد وکودکان حاضر درپارک رابرای پخش فیلم جمع کردیم وخیلی به آنها خوش گذشت

 • جزئیات اکران

  تعداد بینندگان : 20 نفر
  زمان برگزاری : 1397/03/09
  مکان برگزاری : اصفهان - مبارکه - پارک لاله
  اکران کننده: نیما قربانی