اکران فیلم درمسجد حضرت سجاد(ع)
  • جزئیات اکران

    تعداد بینندگان : 110 نفر
    زمان برگزاری : 1396/12/26
    مکان برگزاری : اصفهان - مبارکه - مسجدامام سجاد(ع)
    اکران کننده: نیما قربانی