"با وقوع انقلاب اسامی ایران، جوانی افغانستانی به نام علیرضا توسلی جذب اندیشه های امام خمینی شده و برای تحصیل در حوزه علیمه به قم می آید. با شروع جنگ افروزی طالبان، درس را رها کرده و راهی میدان نبرد می شود. بعد از مدتی دوباره به ایران بازمی گردد؛ اما با شروع جنگ سوریه برای مبارزه با دشمنان اسلام، دوباره لباس رزم به تن می کند. به همراه 20نفر از دوستان قدیمی خود که در نبرد مردم افغانستان با شوروی و طالبان شرکت داشتند ، برای مبارزه با گروهک های تکفیری به سوریه می روند. این 21 نفر هسته اولیه لشکر فاطمیون را شکل می دهند.
مستند «فرمانده » روایتی از زندگانی شهید «علیرضا توسلی » معروف به ابوحامد؛ فرمانده لشکر فاطمیون است.هادی نعمت اللهی کارگردان «فرمانده » می گوید: «در این فیلم، لشکرفاطمیون را فرزند حضرت امام )ره( خطاب کردیم و به واسطه ابوحامد یک بار دیگر مسیر شکل گیری انقلاب را مرور کردیم. ابوحامد در کنار تمام مشخصه ها و ویژگی های یک چریک در حال جنگ، به شدت روحیه لطیف و شاعرانه ای دارد . »"