• خلاصه فیلم

    روایت طلبه جوانی که ۳۰ و اندی سال بیشتر سن ندارد ولی پدر 10 فرزند است؛ گفتگو با این زوج جوان و فرزندان آنها در مورد ویژگی‌های یک خانواده پر جمعیت و همچنین شیوه زندگی آنها بخش های مختلف «12 نفر» را تشكیل می دهد.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

۱۲ نفر
2 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید