• خلاصه فیلم

    این مستندروایتی است از گردان نانوا. با شروع دفاع مقدس بیش از ۱۱۰ نفر از بانوان روستای خانوک تصمیم میگیرند به سهم خود در این جهاد حضور داشته باشند. آستین همت را بالا میزنند و ۸ سال نان جنگ را فراهم کند. کل زهرا یا به فرموده سردار سلیمانی ٰچریک پیر ٰ علمدار این بانوان جهادی است.

  • عوامل فیلم


    کارگردان : محمد مهدی رحیمی
    تهیه کننده : محمد مهدی رحیمی

  • جزئیات

چریک پیر
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید