• خلاصه فیلم

    مادر شهیدی در یکی از شهرهای شمالی کشور، وصیت نامه‌ی پسر شهیدش را با زحمت فراوان به صورت تابلو فرش بافته است. سوژه ای که این مستند را جذاب تر می کند این‌است که وی سواد خواندن و نوشتن ندارد.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

وصیت نامه
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید