• خلاصه فیلم

    این فیلم نقدی مردمی نسبت به جریان اصولگرا در انتخابات 92 و به جریان اصلاح طلب در انتخابات 88 است

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

نیمه دوم
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید