• خلاصه فیلم

    مستند «نشانی» روایت جستجو و رساندن 25 امانتی از سال های دور به دست صاحبانشان است که حین واگذاری ساختمانی در تهران پیدا شد. این فیلم روایت واکنش این آدم‌ها به یادآوری گذشته آنهاست.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

نشانی
6 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید