• خلاصه فیلم

    سه نوجوان که در جنگ با هم بودند و شرط میکنند باهم که هرکدام اول شهید شد دو نفر دیگر را شفیع پیش خدا قرار دهد

  • جزئیات

    قالب فیلم: مستند
    مدت زمان: 00:32:00

  • عوامل تولید


    تولید شده در: حوزه هنری استان سمنان

نزدیکی های غروب
2 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید