• خلاصه فیلم

    نبرد هوایی جنگنده های هوایی ایران به فرماندهی شهید بابایی و ناوگان هوایی عربستان بر فراز خلیج فارس

  • عوامل فیلم


    کارگردان : فرهاد عظیما

  • جزئیات

نبرد خلیج فارس
7 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید