• خلاصه فیلم

    به زندگی یک ناخدا در ناو جماران می پردازد

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

ناو خدا
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید