• خلاصه فیلم

    رزمنده ای که در درگیری با منافقین در سال 60 شهر آمل مجروح شده و همزمان با ایام رای اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم تناقض هایی را می بیند و از شرایط سیاسی وقت به شدت ناراحت است و....

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

فردای دیروز
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید