• خلاصه فیلم

    این فیلم قسمتی از زندگی دانشجوی شهید رسول خلیل آبادی را نشان میدهد. شهید خلیل آبادی در فقدان پدر و مادر با خواهر خود زندگی میکند و مجبور است برای امرار و معاش در کنار درسش به کار قالی بافی مشغول شود. معلم مدرسه از دانش آموزان انشائی را با موضوع «هر چه از مادر میدانید بنویسید» خواسته است. انشاء شهید خلیل آبادی معلم را متاثر میکند.

  • عوامل فیلم


    کارگردان : عبدالله عزیزی
    تهیه کننده : علی درازی

  • جزئیات

روزهای بارانی
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید