• خلاصه فیلم

    داستان ماشینی شدن تدریجی دانشجوی پزشکی طی گذر سال‌ها در بیمارستان. دانشجویانی که به آرزوی دکتر قریب شدن وارد پزشکی می‌شوند ولی به مرور این آرزو برایشان غریب و غریب‌تر می‌شود.

  • عوامل فیلم


    کارگردان : علیرضا کاظمی
    تهیه کننده : علیرضا کاظمی

  • جزئیات

راه غریب
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید