• خلاصه فیلم

  روایتی است که موسسه سفیر فیلم از داستان اعتماد به آمریکا در طول تاریخ یکصد ساله اخیر و با توجه به مذاکرات هسته‌ای ارائه داده است.

 • جزئیات

  قالب فیلم: مستند
  مدت زمان: 00:02:00
  جشنواره: جشنواره ششم

 • پیشنهاد اکران

  نوع مخاطب: مخاطب عام

داستان اعتماد
16 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید