• خلاصه فیلم

    دانش آموزان سر کلاس نقاشی آینده خود را نقاشی میکنند.

  • جزئیات

    مدت زمان:
    جشنواره: جشنواره نهم
    زبان فیلم: فارسی

داستان آینده
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید