• خلاصه فیلم

    داستان فیلم بدین گونه است که تعدادی از دانشجویان عدالتخواه به همراه یک مستند ساز پیگیر برخوردهای امنیتی و قضایی ناروایی که با اعتراضات صنفی مختلف در سالهای اخیر شده از جمله اعتراض رانندگان در بندر عباس و شلاق خوردن کارگران معترض معدن آق دره و اعتراضات پرستاری میشوند و در پی حل کردن معادله سه مجهولی جمهوریت، امنیت و عدالت هستند.

  • عوامل فیلم


    نویسنده : حجت عدالت پناه
    کارگردان : حجت عدالت پناه

  • جزئیات

داد
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید