• خلاصه فیلم

    بررسی حادثه شهادت حجاج ایران در حج سال ۶۶ که در آن شرطه‌های عربستان بسیاری از حجاج ایرانی رو به شهادت رسانیدند. در این حادثه از زوایای حضور منافقین در این کشتار نشان داده می‌شود.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

حج خونین
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید