• خلاصه فیلم

    این روزها بار دیگر در راستای طرح موسوم به «ساماندهی گلزار شهدا» دکوراتیوها به جان آثار فرهنگی شکل گرفته از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در مزارهای شهدا افتاده اند و با تخریب سنگ مزار و جعبه آینه ها این نمادهای فرهنگی پساانقلاب اسلامی، در تلاش اند فرهنگ جنگ و دفاع را از بین ببرند تا چیزی برای آیندگان باقی نماند. این اتفاق که هم اکنون در بیش از 80 درصد گلزارهای شهدای سراسر کشور انجام شده، این روزها در تهران و تبریز در حال انجام است و حتی برخی شبانه به سراغ قبور شهدا رفته اند؛ که در آخرین نمونه از آن قطعه 24 بهشت زهرای تهران توسط دکوراتیوهای شهرداری تهران تخریب شد.

  • عوامل فیلم


    کارگردان : حسن حبیب‌زاده

  • جزئیات

تخریب بهشت
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید