• خلاصه فیلم

    در نماهنگ تا حماسه اربعین دو مداح مطرح به دوزبان فارسی و عربی اشعاری را در مواکب بین راه اجرا می‌کنند که مضامینی حماسی دارد.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

تا حماسه اربعین
6 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید