• خلاصه فیلم

    داستانی پیرامون خرید محصولات خارجی توسط هموطنان است که این کار باعث می‌شود، نان خانواده خودشان و خیلی از کارگران آجر شود. مفهوم آجر شدن نان را با قرار دادن آجر در سفرة غذای خانواده‌ها نشان می‌دهد.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

بیب (نان مردم را آجر نکنیم)
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید