• خلاصه فیلم

    مستند "با صبر، زندگی" روایت تبادل مردم محاصره شده فوعه و کفریاست و تلاش کرده است با فاصله گرفتن از معرکه جنگ، که در عمده مستندهای تولید شده از اتفاقات سوریه شاهد آن هستیم، عشق و روابط انسانی میان خانواده های سوری و شرایطی که برای کودکان جنگ، به وجود آمده را به تصویر کشیده و روایت کند.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

با صبر زندگی
2 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید