• خلاصه فیلم

    ماجرا در مورد دختری است که قرار است برای اولین بار در روستایی رای بدهد ولی پدر به تاثیر از شبکه های ماهواره ای از این کار ممانعت میکند و دختر را برای چوپانی به صحرا میفرستد و با گم شدن یکی از گوسفندان ماجرا آغاز میشود...

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

اولی ها
ارزش گذاری برای فیلم ها

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید