• خلاصه فیلم

    این اثر سعی دارد ضمن نشان دادن عظمت پیاده‌روی اربعین انگیزه‌های جمعیت میلیونی اربعین را برای مخاطب غربی شرح داده و او را با امام حسین‌(ع) و قیام ظلم ستیزانه‌اش آشنا کند.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

انگیزه اربعین
5 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید