• خلاصه فیلم

    بچه‌های مدرسه‌ای در یکی از روستاهای همدان، دربارة این‌که چه‌کسی قهرمان روستا است، انشا می‌نویسند. زندگی شهید «احمد کوچکی»، مسن‌ترین رزمنده و شهید هشت‌سال دفاع‌مقدس سوژة این فیلم داستانی است. مخاطبین هنگام دیدن فیلم‌کوتاه «از تبار حبیب» رابطه‌ای نزدیک و عاطفی با مفهوم فیلم برقرار می‌کنند. از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های گوناگونی در زمینة تصویربرداری این اثر استفاده شده‌است.

  • عوامل فیلم


    کارگردان : علی قادری

  • جزئیات

از تبار حبیب
3 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید