• خلاصه فیلم

    در سالیان دور در سرزمین های دور مردمی بودند که بت را به جای خداوند مهربان می پرستیدند ، حضرت ابراهیم ، پیامبر خدا در روز جشن سالیانه که مردم بیرون شهر بودند همه ی بت ها به جز بت بزرگ را می شکند ، نمرود بعد از آن ابرهیم را در آتشی بزرگ می اندازد ولی آتش به اذن خدا گلستان می شود .

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

ابرهیم در آتش
1 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید