• خلاصه فیلم

    این مستندروایتی است از فعالیت‌های فرهنگی و جهادی شهید حججی از زبان خانواده و تصاویری که از ایشان به یادگار مانده است.

  • عوامل فیلم


  • جزئیات

آتش به اختیار
11 ارزش گذاری

جهت دانلود پک مرتبط با این فیلم وارد سامانه شوید