یادداشت روز

اکران بلیتی چیست؟

توضیحی برای اکران مردمی

فیلمسازان، تولیدات خود را با درآمد حاصل از فروش فیلم‌های قبلی می‌سازند. پول‌های اندک، یکی می‌شوند و به‌راحتی حتی هزینه‌های کلان فیلم‌ها را تأمین می‌کنند. اما فیلمهای سینمای انقلاب با مانعی روبرو هستند. توده‌ی مردمی که حاضرند برای تولید فیلم‌های خوب، بلیط بخرند چندان اهل سینما رفتن نیستند.
اکران‌های بلیتی جشنواره، امکانی برای مشارکت توده مردم در تولید فیلم‌های سینمای انقلاب است؛ با این قید که مخاطب، ابتدا فیلم را می‌بیند و سپس، به هر میزان که فیلم منطبق بر دغدغه‌هایش بود در تولید اثر بعدی آن فیلمساز مشارکت می‌کند. از هزار تومان گرفته تا چند میلیون تومان.

گزارش اکران ها
اخبار

آخرین اکران های بلیتی

آخرین اکران های بلیتی