نظرات کاربران

تک خبر
خلاصه خبر
خلاصه

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۱۰-۰۴

بار دیگر مردی که دوست می داشتم

این فیلم روایتی از ابعاد مختلف زندگی انقلابی و کارهای نادر ابراهیمی است.

مشروح خبر
اخبار