نظرات کاربران

تک خبر
خلاصه خبر
خلاصه

تاریخ انتشار

۱۳۹۶-۰۴-۲۰

لحاف چهل تکه

برشی از واقعه کشف حجاب رضاخانی در شهر مشهد که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و بیانگر داستان یک آژان و همسر او است که زن با اعمال و رفتار شوهرش در کشف حجاب بانوان مخالفت می‌کند و در این میان اتفاقاتی روی می دهد.

مشروح خبر
اخبار